• 06 28 04 91 87

  • info@sportfysiotherapie.net

  • Doolhof 14, Ravenstein

Vergoedingen via uw zorgverzekering 

Op dit moment hebben wij alleen contracten afgesloten met ASR, AZVZ, Ditzo, DSW, InTwente, Stad Holland, Jaaah, ONVZ, PNOzorg, VvAA, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid. 

Particuliere tarieven en niet gecontracteerde zorg

Indien u niet verzekerd bent of wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar dan gelden onderstaande particuliere tarieven. 

Fysiotherapie behandeling – 35 euro
Fysiotherapie behandeling aan huis – 45 euro
Screening – 15 euro
Screening en intake/onderzoek (1e consult) – 45 euro
Intake na verwijzing – 45 euro
Intake na verwijzing aan huis – 55 euro
Uitgebreide Rapportage – 35 euro
Sportmassage (altijd particuliere nota) – 60 euro per uur
Niet nagekomen afspraken die niet zijn afgemeld 24uur voorafgaand aan behandeling – 100% tarief.

Vergoedingen

Voor 2022 en 2023 ben ik bij een groot aantal verzekeraars aangesloten. Echter niet bij alle. Dit heeft te maken met de eisen die zorgverzekeraars stellen aan de zorgaanbieder, met name op administratief vlak en controle over de behandelingen. Dit komt mijn inziens de kwaliteit van de zorg en tijd voor de zorg niet ten goede. 

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb dan kan het voorkomen dat u niet de volledige kosten vergoed krijgt, maar slechts 75-100% (CZ momenteel slechts 50%), waardoor u een deel zelf moet betalen. Kijk in uw polis voorwaarden of op de site van uw verzekeraar bij ‘vergoeding voor niet gecontracteerde zorg’ om te zien hoeveel u vergoed krijgt. 

 Labels waar ik een contract mee heb voor 2023(zie foto welke verzekeraars daar onder vallen):

Achmea
A.S.R.
Zorg en zekerheid
Onvz
DSW
VGZ

Momenteel geen contract met:

Menzis
CZ
Eno
Eucare