Krijg ik mijn behandeling vergoed?

VERGOEDINGEN

Met welke zorgverzekering hebben wij een contract?

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Voor 2024 ben ik bij een groot aantal verzekeraars aangesloten. Echter niet bij alle. Dit heeft te maken met de eisen die zorgverzekeraars stellen aan de zorgaanbieder, met name op administratief vlak en controle over de behandelingen. Dit komt mijn inziens de kwaliteit van de zorg en tijd voor de zorg niet altijd ten goede.

Labels waar ik een contract mee heb voor 2024 (zie foto welke verzekeraars daar onder vallen) zijn Achmea, A.S.R., Zorg en zekerheid, ONVZ, DSW, CZ en VGZ.

detail 1 9326 1920x1280
Verzekeraars 2024

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb dan kan het voorkomen dat u niet de volledige kosten vergoed krijgt, vaak is dit tussen de 75-100% waardoor u een deel zelf moet betalen. Kijk in uw polisvoorwaarden of op de site van uw verzekeraar bij ‘vergoeding voor niet gecontracteerde zorg’ om te zien hoeveel u vergoed krijgt.

Momenteel heb ik geen contract met Menzis, Eno en Eucare.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u verzekerd bent. Indien u niet verzekerd bent of wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar dan gelden onderstaande particuliere tarieven.